Reglament

General:
 • Sense sorolls molestos: ràdio, tv, ...
 • No embruteu el terra amb, cigarrets, taps, plàstics, ...
 • Silenci des de les 24:00 fins les 07:30
 • La circulació de vehicles està prohibida durant el silenci
 • L'estada acaba al migdia
Visites:
 • Informar a Recepció
 • Màxim 2 persones per parcel·la
 • Estada màxima de 2 hores (entre les 12:00 i les 20:00)
 • Sense gossos
 • No inclou ni piscina ni dutxes
Gossos:
 • Màxim 2 gossos per parcel·la
 • Han d'anar lligats
 • Els agressius, o de races perilloses, amb morrió
 • Recolliu els excrements
 • Eviteu que facin forats a terra
 • No els deixeu sols
 • No se'n admeten als allotjaments de lloguer